Een tuin valt of staat bij een goede en doordachte ruimtelijke vormgeving. Rust, beweging, balans, verrassing, massa, leegte. Allemaal kernbegrippen die van belang zijn voor een geslaagd ontwerp van uw tuin.

Kennismaking

Graag ontmoet ik u op de plek waar u behoefte heeft aan een nieuwe tuin, een renovatie van uw bestaande tuin of bijvoorbeeld een advies over beplanting. In ons eerste gesprek luister ik graag naar uw tuinwensen en verwachtingen en zal ik u vertellen over mijn werkwijze.

Vervolgens kan ik inschatten welke werkzaamheden nodig zijn om uw wensen te realiseren en ontvangt u een duidelijke offerte.

Inventarisatie

Zodra u de offerte heeft getekend ga ik voor u aan de slag: de benodigde terreingegevens, maten van woning en andere van belang zijnde gegevens worden genoteerd. Ook maak ik foto’s en neem omgevingsfactoren, zoals bomen en straatverlichting in mij op.

Ontwerp

Vervolgens maak ik eerst een schetsontwerp. Dat leg ik u voor en toon daarbij ook beeldmateriaal, zodat u een idee krijgt van mijn voorstel. Het gaat in deze fase vooral om de gekozen vormen en indeling in uw tuin, de plek van terrassen, paden, hagen en beeldbepalende tuinelementen. Vervolgens hoor ik graag uw reactie en nemen we uw opmerkingen samen door. Dit is van belang om het schetsontwerp verder uit te kunnen werken tot het ontwerp, waarmee een hovenier aan de slag kan. In het definitieve ontwerp zijn de te gebruiken ‘grijze’ materialen voor bijvoorbeeld de terrassen en de paden verder uitgewerkt.

Beplanting

Naast het ontwerp is een uitgewerkt beplantingsplan zeker zo belangrijk om uw tuin te maken tot de plek waar u graag naar kijkt en in wilt vertoeven. De beplanting versterkt en omlijst het ontwerp en brengt dynamiek in de tuin door de wisselende seizoenen die ik graag met beplanting ook tastbaar maak. Uiteraard hou ik rekening met uw groene wensen en de plek waar de planten komen. Is er zon of schaduw, droge of natte grond, hoeveel tijd wilt u aan uw tuinonderhoud besteden en ga zo maar door. Naast het beplantingsplan lever ik ook een plantenlijst aan. Daarop staan alle in het beplantingsplan gebruikte bomen, hagen, heesters en overige planten aangegeven met aantallen en eventuele specificaties, zoals de potmaat, hoogte of aantal takken. Met deze lijst kan de uitwerking van het beplantingsplan worden gerealiseerd.

Begeleiding realisatie 

Naast het ontwerp en het beplantingsplan is ook een goede realisatie ervan belangrijk voor een geslaagde nieuwe tuin. Ik werk samen met erkende hoveniers en begeleid graag de uitvoering van het ontwerp en het beplantingsplan voor u. Ik neem het ontwerp grondig door met de hovenier en kom een aantal keren tijdens de aanleg langs. Zo zorg ik dat de tuin wordt aangelegd zoals die bedoeld is.