Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van Caroline de Koning | Tuinen besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Caroline de Koning | Tuinen kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Caroline de Koning | Tuinen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Caroline de Koning | Tuinen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van Caroline de Koning | Tuinen is verkregen.

Caroline de Koning | Tuinen garandeert niet dat de site geschikt is voor alle computersystemen en browsers.